Coaching ved bruk av Nevrolingvistisk programmering

DETTE TILBUDET ER IKKE TILGJENGELIG FOR TIDEN!

Dan Ketil Olufsen -en presentasjon


Jeg er utdannet spesialsykepleier i psykiatri - med noe klinisk
erfaring fra psykiatri og rusomsorg. Jeg har også utdannelse innen
administrasjon og ledelse. Jeg har mest erfaring som leder på ulike
nivå i helsevesenet, noe som har gitt meg mye erfaring med å lede
mennesker og organisasjoner og å få fram de ressurser og muligheter
folk har til å nå mål.
Jeg har i 2011 utdannet meg i NLP - med målsetting å benytte NLP
teknikker og mine erfaringer for å utøve coaching. Jeg har fullført
NLP practitioner, NLP master practitioner og NLP coach og er
medlem i The Association for Neuro Linguistic Programming (ANLP).

Jeg har telefon 94157016 og e-mailadresse dankolu55@gmail.com
NLP - Nevro Lingvistisk Programmering
NLP er vitenskapen om hvordan hjernen koder læring og erfaring. Denne kodingen påvirker
all kommunikasjon og atferd. Den påvirker hvordan du lærer og hvordan du erfarer verden
rundt deg. Den er nøkkelen til å løse opp i etablerte tankemønster og vaner for å kunne gjøre
nye erfaringer, nå mål og oppnå fremgang.

NLP er en pålitelige tilnærming til å kunne gjenkjenne tankemodeller og språkmønstre,
og det gir innsikt i hvordan dette kan endres for å oppnå bedre tilfredshet. NLP er et sett
med styrende prinsipper, holdninger, kunnskap, kompetanse og teknikker og det gir deg
en frigjørende måte å møte og oppfatte verden på. Det er en modell som kan hjelpe deg å
forstå hvordan vi som mennesker oppfatter verden omkring oss, hvordan vi organiserer vår
tenkning, våre følelser, vår kompetanse og vår atferd.

NLP vil gjøre deg i stand til å oppnå mye større glede av og større kontroll og frihet over
dine egne mentale tilstander og reaksjoner, samt interaksjoner med andre mennesker. Du vil
oppdage at det blir lettere å klargjøre dine drømmer for fremtiden og identifisere barrierer
som kan holde deg tilbake, og du kan endre uønskede vaner og atferd som står i veien for deg.

Du vil oppdage at det blir lettere å oppnå dine personlige og profesjonelle mål, fordi du blir i
stand til å avdekke, endre eller omforme det som holder deg tilbake og du vil få større tilgang
til dine egne interne ressurser. NLP kan også brukes utviklende og bidra til å kunne gjøre
omfattende positiv endring langt ut over det opprinnelige problemet.

Coaching
Coaching handler om å låse opp for menneskers potensiale for derved å øke sine egne
prestasjoner. Det handler om å hjelpe mennesker til å lære fremfor å instruere/undervise dem.
Eller for å si det på en annen måte; Få det beste ut av mennesker slik at de kan få det beste ut
av "seg selv".
Coaching innebærer å assistere mennesker til å finne løsninger fremfor å undervise dem.
Coaching er å åpne opp for en persons fulle potensiale samt å forbedre prestasjoner og å skape
ansvarlighet via eierskap til egne løsninger.
Coaching bygger på å stille åpne spørsmål og å lytte aktivt samt å fokusere på mål,
muligheter, potensielle løsninger, det vil si en fremadrettet prosess.

Coaching må ikke forveksles med terapi hvor fokuset ofte er rundt problemer. Spørsmålene
en coach stiller er kraftfulle og når inn til personens underbevissthet. Dette fører til en
eksepsjonell tilgang til personens egne ubenyttede ressurser, og kan være grensesprengende
for mange.

En konsultasjon vil bestå av samtaler, men også mye praktiske øvelser.
HELSERAADE

Org.nr.983402828
V/Stig Ove Raade

Grindstuveien 12
3121 Nøtterøy

mob.92023273

E-mail: sti-o@online.no