Hva er tankefeltterapi (TFT)

TFT er en relativt ny og ukjent metode for å behandle mange ulike typer psykisk og fysisk ubehag.

Dette er den første metoden som blander kunnskap fra tradisjonell psykologi med gammel kinesisk kunnskap om energi i meridianene. Metoden er utviklet siden 1979, av Dr. Roger Callahan, i USA. Oppdagelsen og utviklingen av metoden førte i 2003 til at Dr. Callahan ble foreslått som kandidat til Nobelprisen i medisin.

Tankefeltterapi dx (TFT dx) uttrykker at jeg finner behandlingspunktene og rekkefølgen de skal bankes på for ditt spesifikke problem. Dette er også kalt årsaks diagnostisering.

I denne behandlingsmetoden trenger man ikke fortelle alt om de opplevelsene man har hatt. Det som skjer under behandlingen er at klienten tenker på det som skjedde, eller frykten for det han / hun er redd, mens terapeuten / klienten banker med fingertuppene på enkelte punkter. En klient, som sto frem i KK for å hjelpe andre med tilsvarende trauma etter overgrep, beskrev det som skjedde med henne slik:
«Det var som om hele verkebyllen gikk i oppløsning.»

TFT: En teori som er on-line med virkeligheten.
En teori som er on-line med virkeligheten må begynne med virkeligheten. TFT teorien er induktiv. "Induksjon er en prosess hvor man kommer frem til generelle regler etter observasjon. Disse generaliseringene er essensen av vitenskapelige oppdagelser og uten dem kunne det ikke vært noen læring fra erfaring" (Peikoff, 2002).

Sett i TFT sammenheng betyr dette at Dr. Callahan begynte sine oppdagelser med observasjoner av faktiske fenomener. De teoretiske prinsippene som TFT bygger på er direkte resultater av de observasjonene.

Et forsøk på å skape et enkelt forståelig bilde av teorien bak tankefelt terapi har resultert i følgende forklaring:

Hvis vi tenker oss underbevisstheten, bevisstheten og følelsene, så henger de sammen. Tankefeltet er overordnet og styrer alle tre. Når det oppstår en forstyrrelse i et tankefelt eller som Dr. Callahan sier en «pertubation», starter dette en serie hendelser i hodet og kroppen. Det sendes ut nerveimpulser, startes kjemiske prosesser og det frigis hormoner. Vi føler oss ikke bra, eller opplever at tankene går i «spinn». Forstyrrelsen i tankefeltet er starten på en lang prosess som gjør at vi føler at «magen knyter seg», det blir tungt i brystet og uforklarlige smerter eller tanker kverner.

For å rette på forstyrrelsen i tankefeltet benyttes meridiansystemet på kroppen som informasjonskanal. Ved å banke på bestemte punkter på kroppen, mens vi tenker på problemet, sendes forskjellige beskjeder til tankefeltet og fjerner eventuelle forstyrrelser.

Siden teorien er at det er dette som er årsaken til psykisk og fysisk ubehag tror vi problemet elimineres når forstyrrelsen blir borte.


TANKEFELTTERAPI
Når tanken har satt seg fast

Det mest vanlige å bruke TFT til er:

 • Traumer - om de er gamle eller nye, ofte årsak til mareritt
 • Angst - spesifikk eller generell angst, med eller uten panikkanfall
 • Fobier - alle typer fobier og "skrekker"
 • Depresjon - uansett årsak
 • Sorg og kjærlighetssorg - Skyldfølelse
 • Avhengighet - alle typer: spill, rus, røyk, mat osv.
 • Stress
 • Mareritt
 • Sinne/ sjalusi
 • Tvangstanker/lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Psykosomatiske plager - som endel forskjellige fysiske smerter
 • Lese- og skrivevansker
 • "Nerver" -flauhet og skam
 • Hyperaktivitet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Samlivsproblemer /samlivsbrudd
 • Incest. Seksuelle problemer
 • Søvnproblemer
 • Smerter
 • Hvis du er en hypokonder
 • Bedring av idrettsprestasjoner

Garanti
Dersom vi i den første timen finner ut at TFT ikke har noen virkning på deg (det hender tross alt av og til) og du ikke vil fortsette, betaler du ikke noe. Det skal ikke innebære noen risiko å teste ut om tankefeltterapi er noe for deg.

Pris
Opp til 5 timers behandling og kurs, slik at du kan bruke teknikken på deg selv og i noen tilfeller dine nærmeste koster kr. 4300. Dersom du bare vil ha en time (60 minutter) koster det kr. 900.

Vilkår for avbestilling
Behandlingen kan avbestilles inntil 24 timer før timen uten at det koster noe.

Ved avbestilling senere enn 24 timer før timen, betales et gebyr på kr. 500.

Ingen bivirkninger
Metoden er helt smertefri, virker meget hurtig og den har ingen kjente bivirkninger. Dersom man ikke oppnår ønsket virkning eller at virkningen ikke er varig, skyldes dette toxiner som må identifiseres og fjernes.

Ettersom effekten oppstår på grunn av lett fingerbanking på enkelte punkter etter bestemte mønster, kan bankingen utføres av klienten etter anvisning pr. telefon for hvordan du skal tenke og hvor du skal banke.

TFT som traumebehandling i Kosovo

TFT brukes i Kosovo, som hovedbehandlingsmetode i et nytt helseprogram, for å hjelpe krigstraumatiserte. Du kan få tilsendt brev som er underskrevet av Chief of Staff i Kosovo. Send meg en mail.

Litt om de vanligste typer behandling:

Traumebehandling:
Å oppleve et traume kan resultere i mange typer ubehag. TFT kan endre klientens problematiske tanker og redusere de ødeleggende følelsene han / hun har etter for eksempel voldtekt, incest eller andre traumer.

Angst kan være et resultat etter en hendelse, være knyttet til bestemte situasjoner eller være generell og mer uspesifikk. Ofte er det "angsten for angsten" som blir det mest fremtredende problemet etter flere angstepisoder.
Teorien bak TFT er at vi kan endre den grunnleggende «triggermekanismen» som ligger i tankefeltet slik at nye angstanfall ikke oppstår. For de med en veldig omfattende generell angst kan det være vanskelig å finne alle «triggerne» i behandlingene. Der er derfor ekstra viktig at man lærer å behandle seg selv. Vi er derfor glade for at TFT er en metode for selvhjelp. Siden det er viktig å tenke på problemet når vi behandler det, er det best å behandle når problemet er der. Når du har lært TFT skikkelig kan du hjelpe deg selv i den situasjonen du er i.

En fobi er egentlig en helt normal fryktreaksjon. Det som gjør det til en fobi er at man får en fryktreaksjon i en rasjonelt sett ufarlig situasjon. TFT kan gå inn og rette opp «triggeren» i tankefeltet og omprogrammere denne til å sende normale signaler. Den irrasjonelle frykten blir dermed borte.

Depresjon
Depresjon er en samlebetegnelse for en rekke ulike lidelser med mange ulike symptomer. Diagnosen er ikke så viktig fordi vi går inn på hvordan du føler deg akkurat nå, og forsøker å ta tak i hvert enkelt problem. Ettersom depresjoner ofte er sammensatte og målet vårt i behandlingen er å gjøre noe med de største problemene, er det viktig at du også jobber med deg selv. Et bilde vi ofte tenker oss er at når man er deprimert kan det sammenlignes med å ligge under en haug med steiner. Når du er helt dekket kan du ikke hjelpe deg selv, så noen må hjelpe deg med å begynne å fjerne steiner fra toppen av haugen. Når vi er kommet så langt at det bare er de små steinene igjen, og du har fått armene frie, er du i stand til å hjelpe deg selv med resten.