Coaching ved bruk av Nevrolingvistisk programmering

DETTE TILBUDET ER IKKE TILGJENGELIG FOR TIDEN!

Dan Ketil Olufsen - en presentasjon

Jeg er utdannet spesialsykepleier i psykiatri - med noe klinisk erfaring fra psykiatri og rusomsorg. Jeg har også utdannelse innen administrasjon og ledelse. Jeg har mest erfaring som leder på ulike nivå i helsevesenet, noe som har gitt meg mye erfaring med å lede mennesker og organisasjoner og å få fram de ressurser og muligheter folk har til å nå mål. 

Jeg har i 2011 utdannet meg i NLP - med målsetting å benytte NLP teknikker og mine erfaringer for å utøve coaching. Jeg har fullført NLP practitioner, NLP master practitioner og NLP coach og er medlem i The Association for Neuro Linguistic Programming (ANLP).

Jeg har telefon 941 57 016 og e-mailadresse dankolu55@gmail.com

NLP - Nevro Lingvistisk Programmering
NLP er vitenskapen om hvordan hjernen koder læring og erfaring. Denne kodingen påvirker all kommunikasjon og atferd. Den påvirker hvordan du lærer og hvordan du erfarer verden rundt deg. Den er nøkkelen til å løse opp i etablerte tankemønster og vaner for å kunne gjøre nye erfaringer, nå mål og oppnå fremgang.

NLP er en pålitelige tilnærming til å kunne gjenkjenne tankemodeller og språkmønstre, og det gir innsikt i hvordan dette kan endres for å oppnå bedre tilfredshet. NLP er et sett med styrende prinsipper, holdninger, kunnskap, kompetanse og teknikker og det gir deg en frigjørende måte å møte og oppfatte verden på. Det er en modell som kan hjelpe deg å forstå hvordan vi som mennesker oppfatter verden omkring oss, hvordan vi organiserer vår tenkning, våre følelser, vår kompetanse og vår atferd.

NLP vil gjøre deg i stand til å oppnå mye større glede av og større kontroll og frihet over dine egne mentale tilstander og reaksjoner, samt interaksjoner med andre mennesker. Du vil oppdage at det blir lettere å klargjøre dine drømmer for fremtiden og identifisere barrierer som kan holde deg tilbake, og du kan endre uønskede vaner og atferd som står i veien for deg.

Du vil oppdage at det blir lettere å oppnå dine personlige og profesjonelle mål, fordi du blir i stand til å avdekke, endre eller omforme det som holder deg tilbake og du vil få større tilgang til dine egne interne ressurser. NLP kan også brukes utviklende og bidra til å kunne gjøre omfattende positiv endring langt ut over det opprinnelige problemet.

Coaching
Coaching handler om å låse opp for menneskers potensiale for derved å øke sine egne prestasjoner. Det handler om å hjelpe mennesker til å lære fremfor å instruere/undervise dem. Eller for å si det på en annen måte; Få det beste ut av mennesker slik at de kan få det beste ut av "seg selv". Coaching innebærer å assistere mennesker til å finne løsninger fremfor å undervise dem. Coaching er å åpne opp for en persons fulle potensiale samt å forbedre prestasjoner og å skape ansvarlighet via eierskap til egne løsninger. Coaching bygger på å stille åpne spørsmål og å lytte aktivt samt å fokusere på mål, muligheter, potensielle løsninger, det vil si en fremadrettet prosess.

Coaching må ikke forveksles med terapi hvor fokuset ofte er rundt problemer. Spørsmålene en coach stiller er kraftfulle og når inn til personens underbevissthet. Dette fører til en eksepsjonell tilgang til personens egne ubenyttede ressurser, og kan være grensesprengende for mange.

En konsultasjon vil bestå av samtaler, men også mye praktiske øvelser.