Om Stig Ove Raade

Jeg er 64 år, har kontor og bor på Teie, Nøtterøy, er samboer og far til to barn som er 28 og 30 år gamle.

Som offentlig godkjent sykepleier siden 1978 har jeg et meget allsidig innblikk i hvilke situasjoner vi mennesker kan komme opp i. Jeg har selv vært gjennom tøffe perider. Dette har gitt meg erfaringer som du som min klient vil nyte godt av.

Da jeg oppdaget TANKEFELTTERAPI i 2001, kunne jeg først ikke tro det var mulig. Jeg har erfart hvor raskt denne teknikken endrer inngrodde, ofte uønskede følelser.

Jeg har utdannet meg videre for å finne hvilke punkter akkurat din kropp skal bankes på for å løse akkurat ditt problem. Dette lærte jeg i mai 2005 da utvikleren av Tankefeltterapi dr. Roger Callahan var i Oslo. Det er denne teknikken som gir betegnelsen Tankefeltterapi dx (TFT dx)
Bankingen gjøres med fingertuppene på helt ufarlige punkter.
Du banker selv på din kropp.

Jeg har behandlet 100-vis av klienter i Oslo, Gjøvik, Bodø, Brandbu og på Nøtterøy, hvor jeg bor.
Utdanning:
Off. godkjent sykepleier 1978
Intensivsykepleier 1981
Helse- og sosialadministrasjonsstudie 1984
Tankefeltterapeut 2001
Tankefeltterapeut dx 2005,

Lærer og terapeut i Medisinsk yoga 2013
Praksis: Intensivsykepleier, avdelingssykepleier, oversykepleier, styrer, pleie- og omsorgsleder.
Jeg er nå pensjonert etter 100% stilling som sykepleier i Tønsberg kommune.

Hvor på Nøtterøy: Grindstuveien 12. Ring meg 920 23 273 så forklarer jeg veien.