Kurs i tankefeltterapi- bli sertifisert tankefeltterapeut

Send ditt ønske om kurs til min mail: sti-o@online.no

Dersom du er leder: Be om kurs tilpasset din bedrift.

Ta vare på dine ansatte. La dem lære å ta vare på egne følelser når livet føles problematisk. Endelig et kurs som fokuserer på en metode som alle kan lære seg, og som kan brukes i utallige situasjoner både privat og i arbeidet. Hvordan arbeidstakerne har det privat er viktig for hvordan han/hun fungerer i jobben. Irritert hjemme betyr irritabel på jobb. Sykemeldinger kan hindres/forkortes ved bruk av metoden.

Metoden gir deg et verktøy for å reduserer uønskede følelser, ved for eksempel stress, skyldfølelse, sinne, sjalusi m.m. Følelser som ofte er helt irrasjonelle, som tapper deg for energi, og kan virke inn på ditt forhold til de du jobber sammen med.

Kurset er i hovedsak praktisk rettet, og den enkelte deltaker skal lære hvordan han/hun skal benytte metoden på seg selv.

Kursgjennomgang:
Presentasjon av opprinnelsen til TFT
Tankefeltet
Pertubasjoner - årsaken til problemet
Apex- Ufoproblemet
Arkitekturen i TFT
SUD skalaen
Psykologisk reversering
Kragebenspusting
TFT protokollen
Oversikt over behandlingspunkter
Algoritmer
Energitoxiner
Tann, sko, klump prinsippet
Spesifikke algoritmer

Praktiske opplysninger:
Kurset holdes i bedriftens kantine eller annet egnet sted. Innledende teoriinnføring tar ca. en time. Deretter demonstrasjon av metoden; punktene, tankegangen, hvordan løse blokkeringer i energien. Alle skal kunne bruke den grunnleggende teknikken på seg selv etter fire timer.

Tidsrom: Etter avtale

Kursavgift: Avtales individuelt.

Dersom du ønsker tilbud på kurs for din bedrift eller du ønsker å bli sertifisert Tankefeltterapeut: Skriv noen ord til meg på siden kontakt/linker.